Suzuki Harmonica and Melodica

New

Suzuki Winner คีย์ C Harmonica ฮาร์โมนิก้า 16 ช่อง รุ่น W16

฿ 300 ฿ 300
฿ 250 ฿ 250 -17%

Suzuki Winner คีย์ C Harmonica ฮาร์โมนิก้า 24 ช่อง รุ่น W24

฿ 350 ฿ 350
฿ 280 ฿ 280 -20%

SUZUKI เมโลเดียน Melodian รุ่น MX-32C (สีชมพู)

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,290 ฿ 1,290 -14%

SUZUKI เมโลเดียน Melodian รุ่น MX-32C สีเขียว (Green)

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,290 ฿ 1,290 -14%

Suzuki ฮาร์โมนิก้า Harmonica รุ่น Harp Master ขนาด 10 ช่อง

฿ 1,000 ฿ 1,000
฿ 890 ฿ 890 -11%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)