Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar Pick Up

 

 

Umeda ปิํกอัพ Alnico5 Original Telecaster รุ่น TL Set (Neck , Bridge)

฿ 1,200 ฿ 1,200
฿ 1,000 ฿ 1,000 -17%

Umeda ปิํกอัพ Alnico5 Original Telecaster รุ่น TL (Neck)

฿ 600 ฿ 600
฿ 500 ฿ 500 -17%

Umeda ปิํกอัพ Alnico5 Original Telecaster รุ่น TL (Bridge)

฿ 700 ฿ 700
฿ 580 ฿ 580 -17%

Umeda Alnico Pickup รุ่น VLCA Set ( Neck , Bridge) Humbucker

฿ 1,150 ฿ 1,150
฿ 920 ฿ 920 -20%

Umeda Alnico Pickup รุ่น VLCA ( Neck ) Humbucker

฿ 600 ฿ 600
฿ 480 ฿ 480 -20%

Umeda Alnico Pickup รุ่น VLCA ( Bridge) Humbucker

฿ 600 ฿ 600
฿ 480 ฿ 480 -20%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5 รุ่น Modern Alnico M-01 Set (Neck , Middle , Bridge)

฿ 860 ฿ 860
฿ 690 ฿ 690 -20%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5 รุ่น Modern Alnico M-01 (Neck PickUp)

฿ 320 ฿ 320
฿ 240 ฿ 240 -25%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5 รุ่น Modern Alnico M-01 (Middle PickUp)

฿ 320 ฿ 320
฿ 240 ฿ 240 -25%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5 รุ่น Modern Alnico M-01 (Bridge PickUp)

฿ 380 ฿ 380
฿ 280 ฿ 280 -26%

Umeda Pick Up กีตาร์ไฟฟ้า รุ่น M-90 Set (Neck , Bridge)

฿ 740 ฿ 740
฿ 600 ฿ 600 -19%

Umeda Pick Up กีตาร์ไฟฟ้า รุ่น M-90 Set (Neck)

฿ 380 ฿ 380
฿ 320 ฿ 320 -16%

Umeda Pick Up กีตาร์ไฟฟ้า รุ่น M-90 Set (Bridge)

฿ 380 ฿ 380
฿ 320 ฿ 320 -16%

Umeda Alnico 5 PickUp รุ่น Hum Black Set (Neck , Bridge)

฿ 1,000 ฿ 1,000
฿ 800 ฿ 800 -20%

Umeda Alnico 5 PickUp รุ่น Hum Black Set (Neck)

฿ 480 ฿ 480
฿ 400 ฿ 400 -17%

Umeda Alnico 5 PickUp รุ่น Hum Black Set (Bridge)

฿ 480 ฿ 480
฿ 400 ฿ 400 -17%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า รุ่น P-90 Set (Neck , Bridge)

฿ 760 ฿ 760
฿ 600 ฿ 600 -21%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า รุ่น P-90 (Neck)

฿ 400 ฿ 400
฿ 320 ฿ 320 -20%

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า รุ่น P-90 (Bridge)

฿ 400 ฿ 400
฿ 320 ฿ 320 -20%

Umeda Alnico V PickUp รุ่น Hum Zebra Set (Neck , Bridge)

฿ 1,000 ฿ 1,000
฿ 800 ฿ 800 -20%

Umeda Alnico V PickUp รุ่น Hum Zebra (Neck)

฿ 480 ฿ 480
฿ 400 ฿ 400 -17%

Umeda Alnico V PickUp รุ่น Hum Zebra (Bridge)

฿ 480 ฿ 480
฿ 400 ฿ 400 -17%

Umeda PickUp กีตาร์ไฟฟ้า รุ่น C-01 White

฿ 240 ฿ 240
฿ 180 ฿ 180 -25%

Umeda PickUp กีตาร์ไฟฟ้า รุ่น C-01 Black

฿ 240 ฿ 240
฿ 180 ฿ 180 -25%

Umeda Pickup กีตาร์ไฟฟ้า รุ่น C-02 (SB)

฿ 520 ฿ 520
฿ 420 ฿ 420 -19%

 

Umeda ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้าพร้อมปิ๊กการ์ด Alnico5 รุ่น Modern Alnico M-01 + Pickguard (Neck , Middle , Bridge)

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,490 ฿ 1,490 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Umeda รุ่น Vintage Alnico V-01 (Bridge)

฿ 520 ฿ 520
฿ 420 ฿ 420 -19%

 

Umeda รุ่น Vintage Alnico V-01 (Middle)

฿ 490 ฿ 490
฿ 390 ฿ 390 -20%

 

Umeda รุ่น Vintage Alnico V-01 (Neck)

฿ 490 ฿ 490
฿ 390 ฿ 390 -20%

Umeda รุ่น Vintage Alnico V-01 Set (Neck , Middle , Bridge)

฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,090 ฿ 1,090 -27%