Tokai MIJ (Made In Japan)

Tokai Electric Guitar MIJ (Made In Japan)

 

 

 

 

TokaiLS

Tokai Guitar Hardcase รุ่น LS (LesPaul)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿5,000 ฿5,000
฿3,800 ฿3,800 -24%
 

 

TokaiSG

Tokai Guitar Hardcase รุ่น SG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,000 ฿5,000
฿3,800 ฿3,800 -24%
 

 

TokaiES

Tokai Guitar Hardcase รุ่น ES (SemiHollow)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿5,500 ฿5,500
฿4,490 ฿4,490 -18%
 

 

TOKAILP250

Tokai Hardcase รุ่น LP250

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
฿8,100 ฿8,100 -10%
 

 

TokaiLS212FC/HB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS212F C/HB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96,000 ฿96,000
฿86,400 ฿86,400 -10%
 

 

TokaiLC230SBB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น LC230S BB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿76,000 ฿76,000
฿68,400 ฿68,400 -10%
 

 

TokaiES224SB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น ES224 SB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
฿67,500 ฿67,500 -10%
 

 

TokaiES198SR

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น ES198 SR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
฿61,200 ฿61,200 -10%
 

 

TokaiES180SB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น ES180 SB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
฿54,000 ฿54,000 -10%
 

 

TokaiLC136SSW

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LC136S SW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿50,000 ฿50,000
฿45,000 ฿45,000 -10%
 

 

TokaiSG215WN

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น SG215 WN

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿66,000 ฿66,000
฿59,400 ฿59,400 -10%
 

 

TokaiLC235WR

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น LC235 WR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿76,000 ฿76,000
฿68,400 ฿68,400 -10%
 

 

TokaiLS198SGT

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น LS198S GT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿62,000 ฿62,000
฿55,800 ฿55,800 -10%
 

 

TokaiLS136FIB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS136F IB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,000 ฿45,000
฿40,500 ฿40,500 -10%
 

 

TokaiLSS124CH

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น LSS124 CH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,000 ฿42,000
฿37,800 ฿37,800 -10%
 

 

TokaiLSS124SYW

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น LSS124 SYW

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,000 ฿42,000
฿37,800 ฿37,800 -10%
 

 

TOKATE136RR

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น ATE136RR N (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿58,000 ฿58,000
฿52,200 ฿52,200 -10%
 

 

TOKASTFB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น AST-FB (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,000 ฿42,000
฿37,800 ฿37,800 -10%
 

 

TOKES198SB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น ES198 SB (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
฿61,200 ฿61,200 -10%
 

 

TOKLS129BB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS129 BB (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

 

TOKLS129GT

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS129 GT (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,000 ฿42,000
฿37,800 ฿37,800 -10%
 
สินค้าหมด

 

TOKLS136FSDR

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS136F SDR (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,000 ฿45,000
฿40,500 ฿40,500 -10%
 
สินค้าหมด

 

TOKLS136FVF

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS136F VF (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,000 ฿45,000
฿40,500 ฿40,500 -10%
 
สินค้าหมด

 

TOKLS136FBS

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS136F BS (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,000 ฿45,000
฿40,500 ฿40,500 -10%
 

 

TOKLS200F5A

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS200F-5A (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿85,000 ฿85,000
฿76,500 ฿76,500 -10%
 
สินค้าหมด

 

TOKLS390CS

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS390 CS (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120,000 ฿120,000
฿108,000 ฿108,000 -10%
 

 

TOKLS212FC/VF

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS212F C/VF (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96,000 ฿96,000
฿86,400 ฿86,400 -10%
 

 

TOKS196FBS

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS196 BS (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
฿54,000 ฿54,000 -10%
 
สินค้าหมด

 

TOKLS196FCS

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS196 CS (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
฿54,000 ฿54,000 -10%
 
สินค้าหมด

 

TOKES180SR

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น ES180 SR (Japan)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿60,000 ฿60,000
฿54,000 ฿54,000 -10%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้