สายกีตาร์โปร่ง Elixir

Elixir แบรนด์ระดับโลก ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด

MADE IN USA

สายกีตาร์โปร่ง Elixir Strings Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings NANOWEB Coating, Light (12-53)

฿ 600 ฿ 600

สายกีตาร์โปร่ง Elixir Strings Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings NANOWEB Coating, Custom Light (11-52)

฿ 600 ฿ 600

สายกีตาร์โปร่ง Elixir Strings Phosphor Bronze Acoustic Guitar Strings NANOWEB Coating, Extra Light (10-47)

฿ 600 ฿ 600

สายกีตาร์โปร่ง Elixir Strings 80/20 Bronze Acoustic Guitar Strings NANOWEB Coating, Light (.012-.053)

฿ 550 ฿ 550

สายกีตาร์โปร่ง Elixir Strings 80/20 Bronze Acoustic Guitar Strings NANOWEB Coating, Custom Light (11-52)

฿ 550 ฿ 550

สายกีตาร์โปร่ง Elixir Strings 80/20 Bronze Acoustic Guitar Strings NANOWEB Coating, Extra Light (10-47)

฿ 550 ฿ 550