สายกีตาร์โปร่ง Alice รุ่น A206L (12-53)

คุณสมบัติสินค้า:

สายกีตาร์โปร่ง Alice รุ่น A206L (12-53)

Share

A206-L
                                                                      inch

E-1st Stainless Steel                                         .012

B-2nd Stainless Steel                                        .016

G-3rd Coated Copper Alloy Wound                      .024

D-4th Coated Copper Alloy Wound                      .032

A-5th Coated Copper Alloy Wound                      .042

E-6th Coated Copper Alloy Wound                      .053