At First ขาตั้งกีตาร์โลหะ 2 ขา รุ่น JYC-J2 (ขาตั้งกีตาร์โปร่ง,กีตาร์ไฟฟ้า,เบส)

คุณสมบัติสินค้า:

At First ขาตั้งกีตาร์โลหะ 2 ขา รุ่น JYC-J2 (ขาตั้งกีตาร์โปร่ง,กีตาร์ไฟฟ้า,เบส)

Share

  • ใช้ตั้งกีตาร์โปร่ง กีตาร์คลาสสิค กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส อูคูเลเล่
  • ขาตั้งโลหะ 2 ขา พับเก็บได้สะดวก
  • ส่วนรองรับกีตาร์บุด้วยวัสดุโฟมกันกระแทก ไม่ทำให้กีตาร์เป็นรอย
  • วัสดุแข็งแรง ทนทาน สวยงาม