Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar

ประวัติคร่าวๆ ของคุณลุงเจ้าของโรงงาน Tokai Gakki #TokaiGuitars


Mr. Shohei Adachi เกิด 23 มิถุนายน 1958
ปัจจุบันอายุ 64 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan
คุณลุงเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล Adachi โดยผู้ก่อตั้ง Tokai คือ Mr.Tadayouki Adachi ตั้งแต่ปี 1947 และได้เริ่มผลิตกีตาร์ตัวแรก ปี 1965
เรียกได้ว่า Mr. Shohei Adachi อยู่ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่กีตาร์ตัวแรก จนถึงปัจจุบัน ที่ทาง Tokai Gakki ได้ผลิตกีตาร์ และได้ผ่านมาในทุกเรื่องราว ไล่ตั้งแต่


-Joint Venture กับ C. F. Martin & Company โดยส่ง Part ไปให้ และผลิตกีตาร์ Martin's Sigma ในปี 1975

-เป็นคดีความกับ Gibson ในปี 1978-1980 ในเรื่องของชื่อ "Les Paul Reborn" จนเปลี่ยนเป็น "Reborn Old" สุดท้ายเปลี่ยนเป็น "Love Rock" จนถึงปัจจุบัน และมีปัญหากับทาง Fender ในชื่อ "Springy Sound" และ "Breezy Sound" เช่นกัน


-ซึ่งในปี 1997-2015 Tokai Gakki เป็นผู้ผลิต Fender Japan จนกระทั่งทาง Fender ได้ตั้ง บริษัท Fender Music Corporation (Japan) ได้ซื้อคืนไป โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน ปี 2015
เป็นประวัติที่มีเรื่องราวที่ยาวนานมาก ซึ่งปัจจุบัน Tokai Gakki มีอายุประมาณ 75 ปี


ด้วยความนับถือคุณลุง Mr.Shohei Adachi
#Tokaiguitars #TokaiGakki

TokaiLS

Tokai Guitar Hardcase รุ่น LS (LesPaul)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿5,000 ฿5,000
฿3,800 ฿3,800 -24%
 

 

TokaiSG

Tokai Guitar Hardcase รุ่น SG

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,000 ฿5,000
฿3,800 ฿3,800 -24%
 

 

TokaiES

Tokai Guitar Hardcase รุ่น ES (SemiHollow)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿5,500 ฿5,500
฿4,490 ฿4,490 -18%
 

 

TokaiSG58CH

Tokai SG-58 CH

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,500 ฿16,500
฿15,750 ฿15,750 -5%
 

 

TokaiAST52SHSFG/R

Tokai - AST52SH SFG/R

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
฿14,400 ฿14,400 -10%
 

 

TokaiAST52SHSR/R

Tokai - AST52SH SR/R

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
฿14,400 ฿14,400 -10%
 

 

TokaiATE52OCR/R

Tokai - ATE52 OCR/R

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
฿13,500 ฿13,500 -10%
 

 

TokaiATE52GS/R

Tokai - ATE52 GS/R

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
฿13,500 ฿13,500 -10%
 

 

TokaiATE52OCR/M

Tokai - ATE52 OCR/M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
฿13,500 ฿13,500 -10%
 

 

TokaiATE52GS/M

Tokai - ATE52 GS/M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
฿13,500 ฿13,500 -10%
 

 

TokaiATE52OTM/M

Tokai - ATE52 OTM/M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
฿13,500 ฿13,500 -10%
 

 

TokaiAST52SHSR/M

Tokai - AST52SH SR/M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
฿14,400 ฿14,400 -10%
 

 

TokaiALC62BB

Tokai - ALC62 BB

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000
฿18,000 ฿18,000 -10%
 

 

TokaiALC62YW

Tokai - ALC62

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,000 ฿20,000
฿18,000 ฿18,000 -10%
 

 

TokaiALS64QZBS

Tokai - ALS64QZ BS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
฿16,650 ฿16,650 -10%
 

 

Tokai ALS64QZSTB

Tokai - ALS64QZ STB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
฿16,650 ฿16,650 -10%
 

 

TokaiALS62GT

Tokai - ALS62 GT

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,500 ฿17,500
฿15,750 ฿15,750 -10%
 

 

Tokai ALS62BB

Tokai - ALS62 BB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,500 ฿17,500
฿15,750 ฿15,750 -10%
 

 

Tokai ALS62(F)SR

Tokai - ALS62(F) SR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
฿16,650 ฿16,650 -10%
 

 

TokaiALS62(F)LD

Tokai - ALS62(F) LD

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
฿16,650 ฿16,650 -10%
 

 

TokaiALS62(F)CS

Tokai - ALS62(F) CS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
฿16,650 ฿16,650 -10%
 

 

TokaiALS62(F)BS

Tokai - ALS62(F) BS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,500 ฿18,500
฿16,650 ฿16,650 -10%
 

 

TokaiES78SR

Tokai-ES78 SR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,000 ฿22,000
฿19,800 ฿19,800 -10%
 

 

TokaiES78

Tokai - ES78 SB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,000 ฿22,000
฿19,800 ฿19,800 -10%
 

 

TokaiOTE58

Tokai - OTE58 OWH/M

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,500 ฿16,500
฿14,850 ฿14,850 -10%
 

 

TOKAILP250

Tokai Hardcase รุ่น LP250

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
฿8,100 ฿8,100 -10%
 

 

TokaiLS212FC/HB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น LS212F C/HB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿96,000 ฿96,000
฿86,400 ฿86,400 -10%
 

 

TokaiLC230SBB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น LC230S BB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿76,000 ฿76,000
฿68,400 ฿68,400 -10%
 

 

TokaiES224SB

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า electric guitar รุ่น ES224 SB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿75,000 ฿75,000
฿67,500 ฿67,500 -10%
 

 

TokaiES198SR

Tokai กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar รุ่น ES198 SR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿68,000 ฿68,000
฿61,200 ฿61,200 -10%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้