ไมค์โครโฟน ไมค์Condenser ไมค์Dynamic ไมค์ร้อง

Lauten Audio รุ่น LA-320 TWIN-TONE TUBE CONDENSER FEMALE & MALE VOCALS // ACOUSTIC GUITAR // DRUM ROOM // PIANO

 
฿ 22,900 ฿ 22,900

Lauten Audio รุ่น LA-220 PROFESSIONAL QUALITY AT AN ACCESSIBLE PRICE FEMALE & MALE VOCALS // ACOUSTIC GUITAR // DRUM OVERHEADS

 
฿ 10,900 ฿ 10,900

Lauten Audio รุ่น LA-120 (Pair) TRANSFORMERLESS TRANSPARENCY COMES IN PAIRS DRUM OVERHEADS // ACOUSTIC GUITAR // PIANO // ORCHESTRA

 
฿ 15,900 ฿ 15,900

Tomsk ไมค์โครโฟน Dynamic Microphone รุ่น TSK-92 พร้อม สายไมค์โครโฟน

฿ 990 ฿ 990
฿ 790 ฿ 790 -20%

Tomsk ไมค์โครโฟน Dynamic Microphone รุ่น TSK-1 พร้อมสายไมค์โครโฟน

฿ 460 ฿ 460
฿ 360 ฿ 360 -22%

Sennheiser ไมค์โครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย รุ่น EW 100 G4-865-S (Condenser Mic. , Super-Cardioid)

 
฿ 30,900 ฿ 30,900

Sennheiser ไมค์โครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย รุ่น EW 100 G4-945-S-S (Dynamic Mic. , Super-Cardioid)

 
฿ 27,900 ฿ 27,900

Sennheiser ไมค์โครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย รุ่น EW 100 G4-935-S (Dynamic Mic. , Cardioid)

 
฿ 25,900 ฿ 25,900

Sennheiser ไมค์โครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย รุ่น EW 100 G4-845-S (Dynamic Mic. , Super-Cardioid)

฿ 26,900 ฿ 26,900

Sennheiser ไมค์โครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย รุ่น EW 100 G4-835-S (Dynamic Mic. , Cardioid)

฿ 23,900 ฿ 23,900

Sennheiser ไมค์โครโฟน E965 (True Condenser Vocal Mic. switchable , Cardioid)

฿ 18,900 ฿ 18,900

Sennheiser ไมค์โครโฟน E865-S (Condenser Vocal Mic. w/switch , Super-Cardioid)

฿ 9,990 ฿ 9,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E865 (Condenser Vocal Mic. , Super-Cardioid)

฿ 9,990 ฿ 9,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E945 (Dynamic Vocal Mic. , Super-Cardioid)

฿ 8,190 ฿ 8,190

Sennheiser ไมค์โครโฟน E935 (Dynamic Vocal Mic. , Cardioid)

฿ 8,190 ฿ 8,190

Sennheiser ไมค์โครโฟน E845 (Dynamic Vocal Mic. ,Super-Cardioid)

฿ 3,990 ฿ 3,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E845-S (Dynamic Vocal Mic. w/switch ,Super-Cardioid)

฿ 3,990 ฿ 3,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E835-S (Dynamic Vocal Mic. w/switch ,Cardioid)

฿ 3,990 ฿ 3,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E835 (Dynamic Vocal Mic. ,Cardioid)

฿ 3,990 ฿ 3,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E604 Triple Pax w/ MZH604 (Dynamic Mic. Tom)

฿ 13,990 ฿ 13,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E835-S Triple Pax (Dynamic Vocal Mic. w/switch Cardioid)

฿ 9,990 ฿ 9,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E835 Triple Pax (Dynamic Vocal Mic. Cardioid)

฿ 9,990 ฿ 9,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E908 B-EW (Condenser Mic. Brass Instrument EW)

฿ 7,190 ฿ 7,190

Sennheiser ไมค์โครโฟน E908 B (Condenser Mic. Brass Instrument)

฿ 11,900 ฿ 11,900

Sennheiser ไมค์โครโฟน E608 (Dynamic Mic. Instrument)

฿ 7,990 ฿ 7,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E906 (Dynamic Mic. Guitar Amp.)

฿ 7,990 ฿ 7,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E914 (Condenser Mic. Hi-Hat)

฿ 15,900 ฿ 15,900

Sennheiser ไมค์โครโฟน E904 (Dynamic Mic. Tom)

฿ 7,290 ฿ 7,290

Sennheiser ไมค์โครโฟน E902 (Dynamic Mic. Kick Drum)

฿ 7,990 ฿ 7,990

Sennheiser ไมค์โครโฟน E901 (Condenser Boundary Mic. Kick Drum)

฿ 9,990 ฿ 9,990