Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-30T (Solid Spruce-Solid Koa)

฿ 10,500 ฿ 10,500
฿ 9,190 ฿ 9,190 -12%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-30C (Solid Spruce-Solid Koa)

฿ 9,500 ฿ 9,500
฿ 8,390 ฿ 8,390 -12%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-20T (All Solid Koa)

฿ 11,000 ฿ 11,000
฿ 9,690 ฿ 9,690 -12%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-20C (All Solid Koa)

฿ 10,000 ฿ 10,000
฿ 8,890 ฿ 8,890 -11%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-60T (All Solid Mango Wood)

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 13,990 ฿ 13,990 -7%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-60C (All Solid Mango Wood)

฿ 14,000 ฿ 14,000
฿ 12,990 ฿ 12,990 -7%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-101T (All Solid Mahogany)

฿ 9,000 ฿ 9,000
฿ 7,990 ฿ 7,990 -11%

Bright Sun อูคูเลเล่ All Solid Ukulele รุ่น BS-101C (All Solid Mahogany)

฿ 8,000 ฿ 8,000
฿ 7,190 ฿ 7,190 -10%