Aguda กีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar

Aguda Electric Guitar กีตาร์ไฟฟ้าหัวตัด รุ่น Black Holes 7 Strings

฿ 32,900 ฿ 32,900

Aguda Electric Guitar กีตาร์ไฟฟ้าหัวตัด รุ่น Black Holes 6 Strings

฿ 23,900 ฿ 23,900