แอมป์คีย์บอร์ด Matrixss รุ่น Keyboard Stage

Attribute:

แอมป์คีย์บอร์ด Matrixss รุ่น Keyboard Stage

Share

  • แอมป์คีย์บอร์ด Matrixss รุ่น Keyboard Stage
  • กำลัง 150 Watts ลำโพง 15 นิ้ว