สายวิโอล่า Alice Viola Strings รุ่น A903

สายวิโอล่า Alice Viola Strings รุ่น A903

Categories : Alice

Share

  • Steel Core
  • Nickel Silver Wound
  • Nickel-Plated Ball-End                                                                                                                                                                                                                                                  
 A-1st    Steel Core, Nickel Silver Wound
 D-2nd   Steel Core, Nickel Silver Wound
 G-3rd   Steel Core, Nickel Silver Wound
 C-4th    Steel Core, Nickel Silver Wound