สายกีตาร์ไฟฟ้า Alice Electric Guitar Strings รุ่น A506XL (8-38)

สายกีตาร์ไฟฟ้า Alice Electric Guitar Strings รุ่น A506XL (8-38)

Share

  • Coated Steel
  • Steel Core
  • Nickel Alloy Wound
  • Plastic Bag
Electric Guitar Strings A506-XL           inch

E-1st Coated Steel                            .008

B-2nd Coated Steel                           .010

G-3rd Coated Steel                           .015

D-4th Nickel Alloy Wound                   .021

A-5th Nickel Alloy Wound                   .030

E-6th Nickel Alloy Wound                   .038