สายกีตาร์โปร่ง Alice แบบเคลือบกันสนิม Coated Phosphor Bronze Wound รุ่น AW436M (13-56)

สายกีตาร์โปร่ง Alice แบบเคลือบกันสนิม Coated Phosphor Bronze Wound รุ่น AW436M (13-56)

Share

The coated phosphor bronze is used as the winding material. It's an innovation of acoustic guitar strings to use this coated material. The strings provide bright and rich tone.
  • Coated Steel
  • Hexagonal Core
  • Phosphor Bronze Wound
  • Proprietary Anti-Rust Coat

AW436-M                                          inch

E-1st Coated Steel                              .013
B-2nd Coated Steel                             .017

G-3rd Phosphor Bronze Wound             .026

D-4th Phosphor Bronze Wound             .035

A-5th Phosphor Bronze Wound              .045

E-6th Phosphor Bronze Wound              .056