สายกีตาร์โปร่ง Alice แบบเคลือบกันสนิม Coated Phosphor Bronze Wound รุ่น AW436SL (11-52)

Attribute:

สายกีตาร์โปร่ง Alice แบบเคลือบกันสนิม Coated Phosphor Bronze Wound รุ่น AW436SL (11-52)

Share

The coated phosphor bronze is used as the winding material. It's an innovation of acoustic guitar strings to use this coated material. The strings provide bright and rich tone.
Coated Steel
Hexagonal Core
Phosphor Bronze Wound
Proprietary Anti-Rust Coat

AW436-SL
                                                             inch
E-1st  Coated Steel                                 .011
B-2nd  Coated Steel                                .015
G-3rd Phosphor Bronze Wound                 .024


D-4th Phosphor Bronze Wound                 .032

A-5th Phosphor Bronze Wound                 .042

E-6th Phosphor Bronze Wound                 .052