สายกีตาร์โปร่ง Alice รุ่น A206SL (11-52)

สายกีตาร์โปร่ง Alice รุ่น A206SL (11-52)

Categories : Alice

Share

A206-SL
                                                                        inch

E-1st Stainless Steel                                          .011

B-2nd Stainless Steel                                         .015

G-3rd Coated Copper Alloy Wound                      .024

D-4th Coated Copper Alloy Wound                      .032

A-5th Coated Copper Alloy Wound                      .042

E-6th Coated Copper Alloy Wound                      .052