คลิปสอนกลองฟรี สำหรับหัดตีกลอง เรียนกลอง สอนกลอง

คลิปวิดีโอสอนกลองฟรี สำหรับหัดตีกลอง เรียนกลอง สอนกลอง

สอนตีกลองจังหวะร๊อค Level4 Drum Basic Rock

สอนตีกลองจังหวะร๊อค Level3 Drum Basic Rock

สอนตีกลองจังหวะร๊อค Level2 Drum Basic Rock

สอนตีกลองจังหวะป๊อป Level2 Drum Basic Pop

สอนตีกลองจังหวะป๊อป Level1 Basic Pop

สอนตีกลองจังหวะร๊อค Level1 Basic Rock

สอนตีกลองเพลง ยิ้ม (Smile) ศิลปิน Pure, LEGENDBOY, SK MTXF

สอนกลอง เพลง เงา ศิลปิน WANYAI

ข้าน้อยสมควรตาย Big Ass Drum Cover l By โซ่

Cover กลอง เพลง ครึ่งใจ ศิลปิน มิคกี้

Cover กลอง เพลง หรือฉันคิดไปเอง ศิลปิน ส้ม มารี (Zom Marie)