ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Electric Guitar Pick Up

 

 

UmedaVLOABridge

Umeda - VLOA (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaVLOANeck

Umeda - VLOA (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaVLOASet

Umeda - VLOA (Neck+Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿1,200 ฿1,200
฿960 ฿960 -20%
 

 

UmedaVLOBridge

Umeda - VLO (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿450 ฿450
฿360 ฿360 -20%
 

 

UmedaVLONeck

Umeda - VLO (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿450 ฿450
฿360 ฿360 -20%
 

 

UmedaVLOSet

Umeda - VLO (Neck+Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿900 ฿900
฿720 ฿720 -20%
 

 

UmedaVLHABridge

Umeda - VLHA (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

umedavlhaneck

Umeda - VLHA (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaVLHASet

Umeda - VLHA (Neck+Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿1,200 ฿1,200
฿960 ฿960 -20%
 

 

UmedaVLHBridge

Umeda - VLH (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿450 ฿450
฿360 ฿360 -20%
 

 

UmedaVLHNeck

Umeda - VLH (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿450 ฿450
฿360 ฿360 -20%
 

 

UmedaVLHSet

Umeda - VLH (Neck+Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿900 ฿900
฿720 ฿720 -20%
 

 

UmedaVL11ABridge

Umeda - VL11A (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaVL11ANeck

Umeda - VL11A (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaVL11ASet

Umeda - VL11A (Neck+Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿1,200 ฿1,200
฿960 ฿960 -20%
 

 

Umeda VL11Bridge

Umeda - VL11 (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿450 ฿450
฿360 ฿360 -20%
 

 

Umeda VL11Neck

Umeda - VL11 (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿450 ฿450
฿360 ฿360 -20%
 

 

UmedaVL11Set

Umeda - VL11 (Neck+Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Ceramic

Sold 0 items

฿900 ฿900
฿720 ฿720 -20%
 

 

UmedaHHVLOA

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HH - VLOA

Sold 0 items

฿2,000 ฿2,000
฿1,490 ฿1,490 -26%
 

 

UmedaHSSPHO

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HSS - PHO

Sold 0 items

฿1,500 ฿1,500
฿1,090 ฿1,090 -27%
 

 

UmedaHSSSTWPHH

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HSS - STW - PHH

Sold 0 items

฿1,500 ฿1,500
฿1,090 ฿1,090 -27%
 

 

UmedaSSSSCS

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | SSS - SCS

Sold 0 items

฿1,250 ฿1,250
฿990 ฿990 -21%
 

 

UmedaHSSVLH

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HSS - VLH

Sold 0 items

฿1,500 ฿1,500
฿1,090 ฿1,090 -27%
 

 

UmedaHSSVL11

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HSS - VL11

Sold 0 items

฿1,500 ฿1,500
฿1,090 ฿1,090 -27%
 

 

UmedaHHVLHA

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HH - VLHA

Sold 0 items

฿2,000 ฿2,000
฿1,490 ฿1,490 -26%
 

 

UmedaHHVL11A

เซ็ตปิ๊กอัพ Umeda | HH - VL11A

Sold 0 items

฿2,000 ฿2,000
฿1,490 ฿1,490 -26%
 

 

UmedaVLPA

Umeda - VLPA (Neck + Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿1,200 ฿1,200
฿960 ฿960 -20%
 

 

UmedaVLPA(Bridge)

Umeda - VLPA (Bridge) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaVLPA(Neck)

Umeda - VLPA (Neck) ปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้า Alnico5

Sold 0 items

฿600 ฿600
฿480 ฿480 -20%
 

 

UmedaPickguardHHVLPA

Umeda Pickguard + PickUp รุ่น HH - VLPA เซ็ตปิ๊กการ์ดใส่ปิ๊กอัพ Alnico5

Sold 0 items

฿2,000 ฿2,000
฿1,490 ฿1,490 -26%
 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy