Matrixss สายสัญญาณ สายแจ็ค Instrument Cable

Matrixss สายแจ็ค ยืดหยุ่นได้ แบบขด Coiled Cable ขนาด 6 เมตร สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวงอ รุ่น CSA-6

฿ 450 ฿ 450
฿ 390 ฿ 390 -13%

(Product variants available)

Matrixss สายแจ็ค สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวตรง ขนาด 6 เมตร รุ่น RSS-6

฿ 450 ฿ 450
฿ 360 ฿ 360 -20%

(Product variants available)

Matrixss สายแจ็ค สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวตรง ขนาด 3 เมตร รุ่น RSS-3

฿ 350 ฿ 350
฿ 260 ฿ 260 -26%

(Product variants available)

Matrixss สายแจ็ค สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวงอ ขนาด 3 เมตร รุ่น RSA-3

฿ 350 ฿ 350
฿ 260 ฿ 260 -26%

(Product variants available)

Matrixss สายแจ็ค สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวงอ ขนาด 6 เมตร รุ่น RSA-6

฿ 450 ฿ 450
฿ 360 ฿ 360 -20%

(Product variants available)

Matrixss สายแจ็ค สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวงอ ขนาด 3 เมตร รุ่น FSA-3

฿ 250 ฿ 250
฿ 190 ฿ 190 -24%

(Product variants available)

Matrixss สายแจ็ค สายแจ็คกีตาร์ สายแจ๊ค กีต้าร์ หัวตรง-หัวงอ ขนาด 6 เมตร รุ่น FSA-6

฿ 350 ฿ 350
฿ 290 ฿ 290 -17%

(Product variants available)