เซ็ต แอมป์กีตาร์ Aroma รุ่น AG-05 มี Bluetooth ในตัว พร้อม กระเป๋า และ อุปกรณ์ (เมื่อซื้อพร้อม กีตาร์ไฟฟ้าMatrixss เท่านั้น)

คุณสมบัติสินค้า:

(เมื่อซื้อพร้อม กีตาร์ไฟฟ้าMatrixss เท่านั้น)

Share

เซ็ต แอมป์กีตาร์ Aroma รุ่น AG-05 มี Bluetooth ในตัว พร้อม กระเป๋า และ อุปกรณ์

(เมื่อซื้อพร้อม กีตาร์ไฟฟ้าMatrixss เท่านั้น)