สายกีตาร์คลาสสิค Alice รุ่น A108 Normal Tension

สายกีตาร์คลาสสิค Alice รุ่น A108 Normal Tension

หมวดหมู่ : Alice

Share

E-lst Clear Nylon                                       .028

B-2nd Clear Nylon                                    .032


G-3rd Clear Nylon                                     .040

D-4th Silver-Plated Copper Wound             .030
 
A-5th Silver-Plated Copper Wound             .035

E-6th Silver-Plated Copper Wound             .043