RSS กลองคาฮอน cajon (Brown)

คุณสมบัติสินค้า:

RSS กลองคาฮอน cajon (Brown)

พิเศษ!! ซื้อพร้อมกระเป๋าคาฮอง ราคา 200 บาท จากราคา 400 บาท

Share

Records RSS กลองคาฮอน cajon Brown

คุณสมบัติ
  • กลองคาฮอนมาตรฐานโลก แบบโซ่สแนร์ ความสูง 18 นิ้ว
  • ตีบริเวณขอบเพื่อให้เสียงแบบสแนร์ ตีตรงกลางเพื่อให้เสียงแบบกลองใหญ่เบสดรัม
  • กลองผลิตจากไม้ตู้ลำโพงอคูสติก
  • แผ่นหน้าทำจากไม้โอ๊ค
  • เสียงดี บาลานซ์
  • กระเป๋าคาฮองบุฟองน้ำ